اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر: جنگلی در میان رودخانه «شهرچای»