نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین … مرکز خرید چوب کاسپینسرور اچ پی HP DL360 G7 8SFF جدید

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: موسوی خویینى‌ استعفای خود را از مسئولیت دفتر مطالعات استراتژیک ارسال کرد / درخواست کرد، بنز زرهی که از سابق در دست دارد، بگیریم و یک پیکان بدهیم