ارمنستان، عقب‌نشینی از استان «سیونیک» در مرز ایران را تکذیب کرد