اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو اتاق بازرگانی: قطعی اینترنت ۳۰ تا ۴۰ درصد بر فعالیت بنگاه‌ها تاثیر می گذارد/ واتساپ باعث حذف فکس در شرکت‌ها شد