ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

سرمایه‌ای به نام نفت که بزودی روی دست ایران باد خواهد کرد / چرا هر لحظه تحریم، برای ایران هزینه‌ای جبران ناپذیر دارد؟