تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتشک رویال خوابستانآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارس

احتمال آغاز فاز دوم تست انسانی واکسن «برکت» از ۲۰ اسفند و با ۴۰۰ نفر