تست کرونای زائران اربعین هنگام بازگشت از عراق، به صورت «چشمی» انجام می‌شود