اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سازمان ملل: بیش از ۱۰۰ میلیون تن در جهان آواره هستند