ناجا: پنج هزار زائر ایرانی از طریق مرز زمینی وارد عراق شدند / امکان افزایش ظرفیت نداریم، به سمت مرز‌ها نیایید