اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امارات نیروهای خود را از استان شبوه یمن عقب کشید