امام جمعه اهواز: مسئولی را می‌شناسم که خانه‌ای ۱۰ هزار متری دارد؛ بهتر است این خانه را تخلیه کنید تا تا ورود نکردم

امام جمعه اهواز: مسئولی را می‌شناسم که خانه‌ای ۱۰ هزار متری دارد؛ بهتر است این خانه را تخلیه کنید تا تا ورود نکردم