زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …تعمیر پرینتر در محلهدر کلگی آب برج خنک کنندهکانال فلکسیبل

سخنگوی شورای نگهبان: چون رأی‌گیری مخفی است، دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت چندان قابل توضیح نیست