ویدیو / کولاک سردار در روسیه؛ آزمون دهان منتقدان را با یک دبل دوخت