اردوغان: به حرف‌های مخالفان در داخل گوش نمی‌دهیم

اردوغان: به حرف‌های مخالفان در داخل گوش نمی‌دهیم