از این پس برای خرید طلا و جواهر در ایران باید مالیات پرداخت کنید

از این پس برای خرید طلا و جواهر در ایران باید مالیات پرداخت کنید