برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …کاناپه بادی تخت خواب شوتولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …