اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علیرضا بیگی، نماینده خبرساز ماجرای شاسی بلندها: میکروفن من بسته شده؛ اجازه نطق به من داده نمی شود / دو بار درخواست تذکر ماده ۷۵ داشتم، اما با آن مخالفت شد