اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا چین بزرگترین بازیگر خلیج فارس می‌شود؟