تسمه حمل بار تسمه باربرداریاموزشگاه زبان فرانسه شرق تهرانفروش تجهیزات فروشگاهی از کارخونهتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …

طراح «پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت» در مجلس: این پیمان فراقاره ای است، مثل ناتو / شورای عالی امنیت ملی در مورد این طرح باید نظر و تایید نهایی را بدهد