تعمیر مانیتورآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …مرکز تخصصی کراتینه مو آقایان09126074167مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

نگرانی مقامات امنیتی تل آویو از حجم معامله اف-35 با امارات / رسانه اسرائیلی: این مقامات برآورد کرده بودند که امارات ۲۵ تا ۳۰ جنگنده اف-۳۵ از آمریکا خریداری کند