فروش رم 4 و 8 گیگ DDR3سمعک و انتخاب بهترین مدل آنآموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسرپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، یک‌شنبه ۲۶ اردی‌بهشت ۱۲۹۹؛ مطالبی راجع به بلشویسم و ایران برای مصاحبه وزیر خارجه ترتیب دادم
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»؛ صبح مشغول چیزنویسی شدم. میرزا حسین‌خان آمد و گفت: «با هم برویم گردش کنیم.» چنین کردیم و بعد رفتیم به هوتل موریس. میرزا حسین‌خان مهمان بود رفت. من و انتظام‌الملک را نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] ناهار نگاه داشت. صحبت‌های مختلف کردیم. مطالبی که می‌خواست به طریق انترویو [مصاحبه] راجع به بلشویسم و ایران گفته شود برای او ترتیب دادم؛ هم‌چنین سوالاتی که فردا می‌خواهد از ممتازالسلطنه بشود، اگرچه گمان می‌کنم ممتازالسلطنه حاضر نشود، و بعضی از این قبیل چیزها. عصر با هم بیرون رفته گردش کردیم. نصرت‌الدوله کار داشت برگشت. ما قدری بیش‌تر راه رفتیم و خواستیم در جزیره بوا دو بولنی شام بخوریم، مه زیاد بود و هوا خفه و گرم و مرطوب، نتوانستیم. برگشتیم رفتیم به هوتل ساووا شام خوردیم و برای خواب آمدیم منزل.   منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار و سخن، چاپ هفتم، ص ۳۸۱. لینک کوتاه کپی لینک