اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران ۷ یا ۸ اصلاحیه روی متن پیش نویس توافق احیای برجام دارد / مجلس هنوز متن را ندیده؛ اعتراضات ما هم به همین است