مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران: مدارس تهران فردا غیرحضوری است / جلوگیری از تردد خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های آلاینده قابل رویت و روشن ماندن اتوبوس‌ها …

مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران: مدارس تهران فردا غیرحضوری است / جلوگیری از تردد خودرو‌ها و موتور سیکلت‌های آلاینده قابل رویت و  روشن ماندن اتوبوس‌ها در پایانه‌ها / ممنوعیت تردد شبانه خودرو‌های گازوئیلی سنگین