هولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …یکجا پک

علی مطهری: به بازرگان جفا کردید / وزیر کشور چه انتصابی انجام داده که کار به اینجا کشیده؟ / رئیس جمهور باید به انتصابش توجه کند که کار را به اینجا کشانده / بازرگان مخالف تسخیر سفارت آمریکا و ادامه جنگ بود؛ این عقیده را امروز بسیاری از انقلابیون دارند