تاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchدستگاه وکیوم خانگیانجام کلیه خدمات معماری در دفتر …

یادداشت‌های محمدعلی فروغی، یکشنبه ۲۷ دی ۱۲۹۸؛ صورت تلگرافی راجع به عمل آذربایجان برای طهران نوشتیم
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرویس تاریخ «انتخاب»؛ صبح نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] آمده بود. رفتم به هوتل موریس. قبل از آن محسن‌خان سیاح آمده جواب از پسرعمویش آورد که برای رفتن به ایران حاضر است. پس بنا شد در پی تحصیل بلیط برای او برآییم. باری نصرت‌الدوله را دیدم و صحبت کردیم و ناهار با هم خوردیم و صورت تلگرافی راجع به عمل آذربایجان برای طهران نوشتیم و طرح لایحه‌ای که برای کنفرانس راجع به عمل روسیه باید داد ریختیم. عصر من رفتم به هوتل رژینا برای مفتاح‌السلطنه کارت گذاشتم و برگشتم و بعد با انتظام‌الملک رفتیم به همان هوتل شام خوردیم و بعد از شام رفتیم به موزه گرون که نظیر موزه مادام توسو در لندن است اما بعضی اضافات دارد؛ از جمله یک کابینه فانتاستیک که در آن شخصی حقه‌بازی [شعبده‌بازی] می‌کرد و یک قصر سرابی که حقیقتا تماشایی بود. محوطه کوچکی به واسطه آیینه‌هایی که در اطراف بود و چراغ‌هایی که روشن و به الوان مختلف نمودار می‌شد اسباب حیرت می‌شد. مجسمه‌های مومی هم خیلی حکایت دارد و واقعا اسباب اشتباه است. از ناپلئون و اوضاع انقلاب فرانسه هم مجالس ساخته‌اند، همچنین از وقایع جنگ اخیر و برای همه این تماشاها نفری سه فرانک می‌گرفتند.   منبع: یادداشت‌های روزانه محمدعلی فروغی، به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران: بنیاد موقوفات دکتر افشار و سخن، چاپ هفتم، ۱۳۹۸، صص ۲۹۵-۲۹۶. لینک کوتاه کپی لینک