لیست کابینه پیشنهادی دولت رئیسی، پنجشنبه همزمان با مراسم تحلیف به مجلس ارائه می‌شود