کف بازار خبری از سیمان ۴۰ هزار تومانی نیست / سیمان کمتر از ۶۵ هزار تومان پیدا نمی‌شود