سخنگوی کاخ سفید: آماده‌ایم به دور هفتم مذاکرات وین برگردیم، اما فرصت برای این کار نامحدود نخواهد بود