تعمیر تلویزیون ال جیعایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …هدر کلگی آب برج خنک کنندهایمپلنت دندان

روحانی: نمی‌توانم هضم کنم که کسی عضو ملت ایران باشد، اما از برداشتن تحریم ناراحت شود / اگر ببینیم طرف مقابل برای اجرای قانون آماده شده، یک لحظه هم صبر نمی‌کنیم / این ادعا که ۳۰ درصد مشکلات کشور به سبب تحریم و ۷۰ درصد مدیریت است، کاملا غلط است