دیدار خانواده‌های محکومین حوادث آبان ۹۸ با رییس قوه قضاییه / اژه‌ای: تا آنجا که ممکن است افرادی که در زندان هستند، شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار شوند / برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم سخن می‌گفتند؛ وضعیت حال افراد خیلی حائز اهمیت است