رحیم پور ازغدی: رهبری در سال ۸۸ از جمهوریت نظام دفاع کرد؛ چون دو طرف اسلامی بودند؛ هیچ‌کس علیه اسلام حرف نمی‌زد