گیت کنترل تردداموزشگاه زبان عربی شرق تهرانتست ورزش NORAV آمریکا/آلمانصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …

واکنش عباس عبدی به اظهارات علم الهدی درباره خائن دانستن افرادی که انتخابات آمریکا را فرصت می دانند: هدف از این سنخ سخنان، شهره شدن گوینده آن است / این کار تا وقتی که موجب توهین و اتهام نشده مشکلی ندارد؛ در غیر این صورت، ماجرا به وجود تبعیض در سازوکارهای حقوقی مربوط می‌شود