فرمانده کل سپاه: امروز احکام الهی فرصت پیاده شدن و اسلام فرصت ظهور و درخشش پیدا کرده‌ است