بستری‌های کرونایی در تهران به ۱۰ هزار نفر رسید / ستاد کرونا: بیمارستان‌های ارتش و تامین اجتماعی پای کار می‌آیند / اگر نیاز شود، به سمت بیمارستان‌های صحرایی می‌رویم