هلدینگ بازرگانکاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …آموزشگاه زبان چینی شرق تهرانمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACT

تلفات جاده‌ای ماهانه جان ۷۰ تهرانی را می‌گیرد / نیمی از مردم تهران روزانه ۱۵۰ دقیقه در ترافیک به سر می برند