رییس جمهور ترکیه برای دیدار با مقام‌های قطری وارد دوحه شد / اردوغان: تحکیم روابط ما با کشورهای عربی بازتاب مثبتی بر وضعیت رفاه ترکیه دارد

رییس جمهور ترکیه برای دیدار با مقام‌های قطری وارد دوحه شد / اردوغان: تحکیم روابط ما با کشورهای عربی بازتاب مثبتی بر وضعیت رفاه ترکیه دارد