واکنش کیهان به انتخاب فیلم اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار: این فیلم فرانسوی است / هیئت انتخاب، مرعوب سینمای غرب هستند / یکی از کارویژه‌های پیش روی مدیر جدید فارابی، تحول در این شورا و خط‌مشی آن است