وزیر منابع آبی عراق: بعداد هنوز توافق «الجزایر» را به رسمیت نمی شناسد / برای حل مشکل آب با ایران، چاره ای جز اجرای مفاد این توافق نداریم