اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همتی خطاب به دولت: برای تصمیمات و برنامه‌های خود فکر هم می‌کنید؟ / کشوری که رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان است، این گونه باید اداره شود؟