تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانشارژ کارتریج در محلداکت اسپلیت و اسپیلتچاپ کارت پی وی سی

عباس عبدی: حمله اصولگرایان به روحانی، تف سربالاست / به چه چیزی حمله می‌کنید؟ به کل سابقه‌ای که مدافع آن هستید؟ / روحانی نه از داخل تخم مرغ شانسی بیرون آمده، نه با کودتای خارجی و نه حتی با زور پول و تبلیغات اموال عمومی / او تا ۹ ماه دیگر می‌رود؛ شما می‌مانید و وضعیتی که قادر به انجام کوچک‌ترین اصلاحی هم در آن نیستید / با ادامه سیاست موجود، ممکن نیست کسی بهتر از روحانی و حتی در اندازه های او برکشیده شود / نابخردی هم حدی دارد