تسمه حمل بار تسمه باربرداریباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …موسسه حقوقی عدالت شمیرانانجام خدمات طراحی انواع پروژه های …

سردار جعفری: مثل وضع امروز که امید به برجام و دیگران داریم، بنی‌صدر هم حین جنگ می‌خواست مذاکره کند