اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خطر واکسن‌گریزی و عادی‌انگاری کرونایی در مازندران؛ مرگ تنها برای همسایه نیست