کارشناس منابع آبی: شاید در سال ۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب تهران ناچار شود با تانکر به بخش ‌هایی از شهر آبرسانی کند