عایق الاستومریتولید دستمال کاغذی تبلیغاتی و اختصاصیدستگاه سی ان سیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

پژوهشگران آلمانی و هلندی: سطح دریای خزر به علت گرمایش زمین کاهش خواهد یافت / این مسئله به معنی بحران آب برای حداقل ۵ کشور از جمله ایران است