علی باقری: اروپایی‌ها درمورد برخی پیشنهادات ما رضایت نداشتند / قرار است هفته‌ی آینده دور بعدی برگزار شود اما توافق کردیم که روزش را اعلام نکنیم / با درخواست …

علی باقری: اروپایی‌ها درمورد برخی پیشنهادات ما رضایت نداشتند / قرار است هفته‌ی آینده دور بعدی برگزار شود اما توافق کردیم که روزش را اعلام نکنیم / با درخواست اروپایی ها موافقت کردیم که به پایتخت‌هایشان بروند و پاسخ‌هایشان را آماده کنند