سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوموکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیارتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …