فروش و آموزش انواع نرم افزار حسابداري …ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …

برجام قابل مذاکره مجدد نیست؛ والسلام / اگر ۲۰۲۱ سال ۲۰۱۵ نیست، ۱۹۴۵ هم نیست، پس بیایید حق وتو را حذف کنیم /  بیایید دست از ژست گرفتن برداریم و به اجرای برجام برگردیم