دیده‌بان حقوق بشر: طالبان شیعیان را مجبور به ترک خانه‌های خود می‌کنند