کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …

امریکا، امارات و بحرین را 'شرکای امنیتی استراتژیک کلیدی' خود اعلام کرد