استخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی … الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …تولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …سیم بکسل

سید حسن خمینی: آیت الله صانعی از برجسته ترین شاگردان امام بودند / ایشان در عین تبحر در فقه، به لوازم زندگی روزمره و جهان امروز توجه داشتند / شجاعت همراه با دیانت از ایشان عالمی آگاه به زمان ساخته بود